torsdag 4 november 2010

Guys have no idea how long something they said can stay in a girl's mind.


man hade något så länge- förlorade det.
ville så gärna ha tillbaka. men gav sedan upp.
och försökte på nytt.
men sen får man chansen igen - vafan ska man göra då?

vill inte såra någon.